Združenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v Nižnom Kručove